top of page

Vad är passionista?

Skapa ditt framtida drömjobb baserat på dina intressen!


Jag har redan börjat berätta om projektet Passionista. Kanske ska man snarare benämna det som ett nätverk/intiativ för att få fler unga att förvandla sina intressen till sina egna framtida drömjobb. Vi vill sprida en känsla av att YES DU KAN, DET KOMMER ATT GÅ och få fler att se de unika möjligheter som finns genom teknik och digitalisering.


Varför behövs Passionista?


Enligt en studie från Stiftelsen för strategisk forskning kommer 2,5 miljoner jobb i Sverige att påverkas av den snabba utvecklingen där teknik och digitala lösningar tar över allt mer. Och då pratar vi bara om Sverige, men både du och jag vet ju att arbetsmarknaden för oss idag sträcker sig långt utanför våra egna gränser. Det här innebär att det öppnas upp helt otroliga möjligheter för dagens ungdomar. Hur skapar vi ett attraktivt klimat på arbetsmarknaden som inspirerar till nya idéer, innovationer och kreativa lösningar för samhällets fortsatta utveckling?


Jag tror att fler behöver bli "sin egen lyckas smed", oavsett om man är anställd eller driver eget. De entreprenöriella egenskaperna kommer bli otroligt viktiga, att fler vågar tänka stort och vågar sjösätta sina idéer.


Därför behöver vi uppmuntra, stötta, coacha och inspirera fler unga att se sig själva som framtidens ledare, företagare, uppfinnare och kreatörer. Därför behövs Passionista!

Passionista fokuserar framförallt på fyra olika områden och behov:

  • Näringslivets behov

  • Samhällets behov

  • Individens behov

  • Skolans behov

Individens behov. Det här är viktigt, kanske den viktigaste pusselbiten att börja med. Allt fler unga i Sverige mår dåligt, jag känner flera som har ångest, prestationsångest, som är stressade och oroade. En rapport från Socialstyrelsen visar att bland barn i åldrarna 10-17 år så har den psykiska ohälsan ökat med mer än 100 % under perioden 2006 - 2016. Hur kan vi vända den här trenden och förebygga att fler mår dåligt? Att skapa mening, hjälpa barn och unga att bygga självkänslan, sänka kraven på prestation, uppmuntra till oliktänkande och jämställdhet tror jag kan vara ett sätt att bidra, och det är precis det Passionista handlar om.


Näringslivets behov handlar mycket om jämställdhet. Vilka är det som studerar teknik och andra ämnen som har med digitalisering att göra? Fortfarande en övergripande del killar eller hur. Hur påverkar det jämställdheten på arbetsmarknaden när tekniken tar över allt mer?


Med Passionista vill vi sänka tröskeln för tjejer att upptäcka teknik på sina egna villkor, där man utgå från sina egna intressen och därmed till exempel få självförtroendet att välja de utbildningar man är intresserad av och se möjligheterna för att dessa intressen faktiskt kan bli ett yrke i framtiden.


Samhällets behov då? Jo, det handlar om att när ett samhälle drivs av människor med passion för sitt arbete så skapar vi ett välmående sådant. Generation Z och Alpha, alltså de barn som föds rakt in i en digital verklighet, vill snarare skapa mening i livet och göra skillnad för samhället än att till exempel tjäna massa pengar. Hur tar vi vara på dessa drivkrafter? Vilket samhälle vill vi tillsammans skapa för framtiden?


Där vill vi med Passionista bli en länk, en plattform som öppnar upp för möjligheter och återigen får alla, oavsett intresse/passion, att känna att teknik är ett hjälpmedel för att förverkliga sina drömmar.

Skolan är också superviktig för att möta behoven på den framtida arbetsmarknaden och bidra till jämställdhet. Pågående forskning från Linköpings Universitet visar bland annat att tjejer redan i ung ålder inte ser sig själva som tekniska. Varför det? Vilka stereotyper och normer gör att teknik uppfattas som töntigt eller "ocoolt" när tjejer och killar växer upp? Vilken miljö har vi i klassrummen? Hur kan vi uppmuntra fler (både tjejer och killar) till nyfikenhet för teknik?


Jag vill att vi ska bli fler Passionistas!

En passionista är någon som vågar satsa på sina idéer för att slutligen kunna leva, betala hyran, ja kanske köpa en bil eller åka på semester tack vare det man är intresserad av och brinner för. Någon som skapat sitt eget drömjobb där teknik på olika sätt är ett hjälpmedel för att passionistan ska lyckas bedriva sin verksamhet.


Det kan vara en träningsprofil som använder en hemsida för att dela träningsprogram, det kan vara en spelutvecklare, en grafisk designer, en bloggare eller influencer. Det kan handla om att driva en butik som florist där teknik hjälper dig med beställningar och leveranser. Du ser, möjligheterna är oändliga och det finns verkligen passionistas överallt!


Vilka Passionistas känner du? Vill du vara med och sprida det här iniativet? Ett sett att påverka samhället är ju att höras och synas och det behöver vi göra med Passionista.


Jag hoppas du vill vara med!


"Genom Passionista – som utvecklats gemensamt av akademi, näringsliv och samhälle i Norrbotten inom ramen för ett Vinnova-finansierat pilotprojekt 2017 – ger vi unga kvinnor möjligheter att förverkliga nya idéer och tekniska lösningar inom sina egna passionsområden." - Passionista.nu

Comments


bottom of page